:::

ထိုင်နန်မြို့နိုင်ငံသားသစ်များ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစကားပြန်သင် တန်း သင်တန်းသားများစတင်ခေါ်ဆိုနေပါပြီ။

Label
Location
ထိုင်နန်မြို့နိုင်ငံသားသစ်များ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစကားပြန်သင် တန်း သင်တန်းသားများစတင်ခေါ်ဆိုနေပါပြီ။
ထိုင်နန်မြို့နိုင်ငံသားသစ်များ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစကားပြန်သင် တန်း သင်တန်းသားများစတင်ခေါ်ဆိုနေပါပြီ။
Hit : 152
Date : 2017/6/6
Updated : 2017/6/6 上午 10:47:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ထိုင်နန်မြို့ရှရင်ဒေသဆေးခန်းတွင်နိုင်ငံသားသစ်
များ မျိုးဆက်သစ်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစကားပြန်သင်တန်းကို ပြုလုပ်သွား
မှာဖြစ်ပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံသားသစ်ညီအမများ လာ
ရောက်တက်ကြဖို့ဖိ်တ်ခေါ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ်၆လပိုင်း၃၀ရက်
နေ့မတိုင်ခင် ထိုင်နန်မြို့ဒေသဆေးခန်းအသီးသီးတွင်မေးမြန်းနာမည်စာရင်း
ပေးနိုင်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No