:::

“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho Cư dân mới” năm 2017 của Sở Hộ chính Bản Kiều thành phố Tân Bắc

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho Cư dân mới” năm 2017 của Sở Hộ chính Bản Kiều thành phố Tân Bắc
“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho Cư dân mới” năm 2017 của Sở Hộ chính Bản Kiều thành phố Tân Bắc
Lượt : 118
Ngày : 2017/6/6
Cập nhật : 2017/6/6 上午 10:38:00

“Lớp phụ đạo thích ứng cuộc sống dành cho Cư dân mới” năm 2017 miễn phí chiêu sinh, nội dung khóa học bao gồm khóa học nhận biết tập tục và điều cấm kị của Đài Loan, nguồn phúc lợi xã hội và giáo dục cha mẹ và con cái ..Hoan nghênh các cư dân mới đăng ký tham gia.

Thời gian: Từ ngày 15/6 /2017 đến 29/6/2017

Địa chỉ : Sở hộ chính Bản kiều thành phố Tân Bắc

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không