:::

สำนักงานการทะเบียนเมืองซินเป่ยเปิด “หลักสูตรอบรมเพื่อการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2017

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
สำนักงานการทะเบียนเมืองซินเป่ยเปิด “หลักสูตรอบรมเพื่อการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2017
สำนักงานการทะเบียนเมืองซินเป่ยเปิด “หลักสูตรอบรมเพื่อการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2017
ตี : 108
วันที่ : 2017/6/6
อัปเดต : 2017/6/6 上午 10:29:00

“หลักสูตรอบรมเพื่อการปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2017 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ผู้เรียนจะรู้ถึงขนบธรรมเนียมต่างๆ ข้อห้ามตามประเพณีของไต้หวัน ทราบถึงสวัสดิการสังคม และหลักสูตรการเรียนสำหรับเด็ก เป็นต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอเชิญชวนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่สนใจสมัครเข้าอบรม

เวลา:วันที่ 15 มิถุนายน ปี 2017 ถึง 29 มิถุนายน ปี 2017
สถานที่:สำนักงานการทะเบียนเขตปั่นเฉียว เมืองซินเป่ย

Was this information helpful? Yes    No