:::

နူကလီးယားစွမ်းအင်လောက

Label
LocationTaiwan
Hit : 159
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 03:04:00


နူကလီးယားစွမ်းအင်လောကက နူကလီးယားစွမ်းအင်
နဲ့ဓာတ်ရောင်ခြည်နဲ့ပတ်သက်သည့်ဗဟုသုတများကို ရုပ်သံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ ခွေများဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံ
သားသစ်များ တတ်ကျွမ်းတဲ့ အမိဘာသာစကားနဲ့ ရှင်း
ပြထားတာမို့ နိုင်ငံသားသစ်များအတွက် နားလည်ရ
လွယ်ကူပြီး နူကလီးယားစွမ်းအင်နဲ့ဓာတ်ရောင်ခြည်ဗ
ဟုသုတများကို သိရှိနားလည်ပြီး ထိုင်ဝမ်ရဲ့အနုမြူ
စွမ်းအင်အသုံးပြုတဲ့သိပ္ပံနည်းပညာကို ပိုမိုသိရှိနား
လည်လာမှာပါ။အနုမြူစွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထပ်
သိချင်သည်များရှိပါက အနုမြူစွမ်းအင်အသင်းရဲ့ဝက်
ဘ်ဆိုက်http://www.aec.gov.twမှာသွားကြည့်ပါ။