:::

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန“အိမ်အောက်ကအ ရိပ်မည်း”သက်ကြီးရွယ်အိုကာကွယ်ရေးကြော်ငြာကား

Label
LocationTaiwan
Hit : 159
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 03:00:00

အများပြည်သူက သက်ကြီးရွယ်အိုကာကွယ်ရေးကို အ
လေးထားစေရန် ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီး
ဌာနမှ(Ministry of Health and Welfare)“အိမ်အောက်က
အရိပ်မည်း”ဆိုတဲ့ကြော်ငြာကားကို ရိုက်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အ
များပြည်သူက သက်ကြီးရွယ်အိုများနှိပ်စက်ခံရတာတွေ့ရှိပါ
က သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားပေးပါ။နှိပ်စက်ခံရပုံပေါ်
ခြင်း၊နှိ်ပ်စက်ခံရသောအခါ ကာကွယ်ရေးဖုန်းလိုင်း၁၁၃ကို
ဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းပါ။

ကြော်ငြာကားကိုကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီး
ဌာန(Ministry of Health and Welfare)ဝက်ဘ်ဆိုက်
ကို ဝင်ပြီးဒေါင်းပါ။(ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်
ကြီးဌာန/ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု/မိသားစုအကြမ်း
ဖက်မှုကာကွယ်ရေး/ကြော်ငြာကဏ္ဍ/ရုပ်သံကဏ္ဍ)

Was this information helpful? Yes    No