:::

သတင်းကောင်းပါ။ဘဏ္ဍာန်ရေးဝန်ကြီးှဌာနကောင်းရှုံမြို့အ ခွန်ဆောင်ရုံး(National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance)စန်းမင်ရုံးခွဲမှာ စေတနာဝန်ထမ်းများရှိ ပါပြီ။

Hit : 171
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:57:00

ဘဏ္ဍာန်ရေးဝန်ကြီးှဌာနကောင်းရှုံမြို့အခွန်ဆောင်ရုံး
(National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance)စန်းမင်ရုံးခွဲမှာ စေတနာဝန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှု
ကောင်တာရှိပါပြီ။စာရင်းနဲ့အခွန်ဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊
မြေစာရင်းတိုင်းများနဲ့ရှေ့နေများက အခွန်ဆောင်ဆိုင်ရာများ
ကို ကူညီဝန်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ပြည်သူများ စေတနာဝန်
ထမ်းများဝန်ဆောင်ချိန်တွင် မိမိသိလိုသည်များကို လာ
ရောက်မေးမြန်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာသတင်းအ
သေးစိပ်ကိုု ကောင်းရှံုမြို့အခွန်ဆောင်ရုံး-အခွန်ဆောင်ပညာ
၏ဖန်စီဖေ့ခ်(Fan Page)မှာ ကြည့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No