:::

တနိုင်ငံလုံးကိုယ်ဝန်သည်များမွေးဖွားရေးဆိုင်ရာတိုင်ပင် ဆွေးနွေးသောအခမဲ့ဖုန်းလိုင်းဝ၈၀၀-၈၇၀၈၇၀

Hit : 797
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:53:00

ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသားကျန်းမာရေးကောင်စီ
(Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare)မှ တနိုင်ငံလုံးရှိ ကိုယ်ဝန်သည်များမွေးဖွား
ရေးဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသော အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း
၀၈၀၀-၈၇၀၈၇၀ကို ဗီယက်နန်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကား
နှစ်မျိုးနဲ့ လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုပြင်ပ
ချိန်တွင်ဖုန်းဆက်ပါက မက်စေ့(message)ချန်ခဲ့ပါ။သက်
ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက ဖုန်းပြန်ဆက်ပြီး သင်မေးသည်များကို ဖြေဆိုမှာပါ။

Was this information helpful? Yes    No