:::

ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးသားနိုိင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ကာလအတွင်း ဆေးခန်းပြကျန်းမာအာမခံထောက် ပံ့ကြေးကို ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ။

Hit : 896
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:52:00

ကိုယ်ဝန်ရှိပြီးသားနိုိင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများကိုယ်ဝန်
ဆောင်ကာလအတွင်းကျန်းမာရေးအမခံထောက်ပံံ့ကြေး
ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ။အသေးစိပ်သတင်းကို အောက်
ပါလင့်ခ်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
https://ibaby.mohw.gov.tw/Mobile/servicelist/Show/69

Was this information helpful? Yes    No