:::

ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝ မူးယစ်ကင်းဝေးကြ

Label
LocationTaiwan
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝ မူးယစ်ကင်းဝေးကြ
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဘဝ မူးယစ်ကင်းဝေးကြ
Hit : 109
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:50:00

မူးယစ်ဆေးဝါးကာကွယ်တားဆီးရေးစင်တာမှဆေးစွဲသူများ၊
ဆေးစွဲသူများရဲ့မိသားစုဝင်များ၊သူငယ်ချင်းများ၊သာမန်ပြည်
သူများရဲ့ အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဝန််ဆောင်မှုကိုပေးပါတယ်။
စင်တာကနေဆေးစွဲသူများကို ဆေးဖြတ်ပေးခြင်း၊စိတ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ခြင်း၊ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်ခြင်း၊ အန ္တ
ရာယ်လျော့ပါးရေးစီမံချက်(ဆေးအပ်ကိရိယာများကိုဆေး
ကျောခြင်း၊အစားထိုးကုသနည်း)လုပ်ငန်းခွင်ပညာပေးသင်
တန်း၊အဖွဲ့လိုက်အတိုင်ပင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်ရေးအ
တွက်တဆင့်လမ်းညွှန်ခြင်းတို့ကို ဝန်ဆောင်ပေးပါတယ်။အ
ထက်ပါအကြောင်းများတိုင်ပင်လိုပါကအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖုန်း
၀၈၀၀-၇၇၀-၈၈၅သို့ဆက်ပါ။သက်ဆိုင်ရာသတင်းအသေး
စိပ်သတင်းကို ကျားယိမြို့မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်ကာကွယ်
တားဆီးရေးစင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No