:::

ရှင်းပေမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် နိုင်ငံသား သစ်အမျိုးသမီးများ သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းနှင့်အရေပြားလေးဘက် နာရောဂါစိစစ်ပေးခြင်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 107
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:49:00


ရှင်းပေမြို့အစိုးရလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန(Social Welfare Department, New Taipei City Government)၊ကျန်းမာ
ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ထိုင်ပေမြို့ကျုံးရှောက်ဖူလွင်အသင်း
များကနိုင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများကိုမင်္ဂလာဆောင်ပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုမှာသိုင်းရွိုက်ဟို
မုန်းနှင့်အရေပြားလေးဘက်နာရောဂါကို အခမဲ့စစ်ဆေးဖို့
တိုးခဲ့ပါတယ်။

(၁)စစ်ဆေးသည့်နေရာ : ရှင်းပေမြို့၂၉နေရာခရိုင်ဆေးခန်း
နှင့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်မှီကိစ္စကို ပူးပေါင်းကူ
ညီဆောင်ရွက်သောဆေးရုံံ

(၂)စစ်ဆေးခံသူ : အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်၊အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် အိမ်
ထောင်စုစာရင်းက ရှင်းပေမြို့မှာရှိတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ပထ
မကိုယ်ဝန်မဆောင်သေးသော နိုင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများ

(၃)လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ : အိမ်ထောင်စုဇယားမူ
ရင်း၊ကျန်းမာရေးအမခံကတ်၊မှတ်ပုံတင်(သို့)ယာယီနေ
ထိုင်ခွင့်ရကတ်

Was this information helpful? Yes    No