:::

ကျန်းဟွားခရိုင်အစိုးရ(Changhua County Government) မှအလုပ်မဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ကျင်းပသော အလုပ်အ ကိုင်ပညာပေးသင်တန်း

Label
Location
ကျန်းဟွားခရိုင်အစိုးရ(Changhua County Government) မှအလုပ်မဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ကျင်းပသော အလုပ်အ ကိုင်ပညာပေးသင်တန်း
ကျန်းဟွားခရိုင်အစိုးရ(Changhua County Government) မှအလုပ်မဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ကျင်းပသော အလုပ်အ ကိုင်ပညာပေးသင်တန်း
Hit : 136
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:21:00

ကျန်းဟွားခရိုင်အစိုးရ(Changhua County Government)မှ လုပ်ငန်းခွင်မဝင်မှီ ကြိုတင်ပညာပေး
သင်တန်းများကို နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ကျင်းပပါတယ်။အလုပ်
မဲ့သူများကို အတတ်ပညာများသင်ကြားပေးပြီး သက်
ဆိုင်ရာလိုင်စင်များရရှိအောက်ကူညီပေးပါတယ်။သင်
တန်းသားများကို နောင်တွင်လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးတွင်
အခြားသူများထက်ထူးချွန်ပြီး သင်တန်းဆင်းတာနဲ့ အ
လုပ်ခွင်ထဲ ဝင်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်မှု
တွေပေးပါတယ်။

အကယ်၍အလုပ်မဲ့သူက ဥပဒေသတ်မှတ်ထားသောအ
လုပ်မဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီပါက သင်တန်းခပေး
ဆောင်ရန်မလိုပါ။အချို့သော အခြေအနေထူးသင်
တန်းသားများ သင်တန်းခပေးဆောင်ရန်မလိုသည့်အ
ပြင် သင်တန်းချိန်အတွင်း နေထိုင်မှုစရိတ်တောင်မှ
ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်၊သင်တန်းတက်စဉ်သင်တန်း
သား၏စားဝတ်နေရေးတည်ငြိမ်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။  စာရင်းပေးလိုသူများ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

Was this information helpful? Yes    No