:::

မူကြိုကျောင်းရှိ နိုုင်ငံသားသစ်မိသားစုများအားသားသမီး ရေးရာ ပညာပေးသင်တန်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 847
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:23:00

မူကြိုကျောင်းရဲ့မိသားစုများအားသားသမီးရေးရာ ပညာသင်
ကြားမှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး၊မိဘများရဲ့သားသမီးအ
ပေါ်သွန်သင်ဆုံးမမှုအသိပညာတိုးတက်ပြီးမိဘနှင့်သားသမီး
ကြားဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေရေး၊နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့သား
သမီးများ ထိုင်ဝမ်မှာနေသားကျပြီးကိုယ်ရောစိတ်ပါ
ကျန်းမာရေး၊လူမျိုးကွဲကြားသင့်မြတ်နေထိုင်ရေး အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာရေးဌာန
(K-12 Education Administration, Ministry of Education)ကမြို့၊ခရိုင်အသီးသီးရှိအစိုးရ မူကြိုကျောင်း
ရှိနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုများအားသားသမီးရေးရာပညာပေးသင်တန်းများ ကျင်းပဖို့ကူညီထောက်ပံ့ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဥပဒေများ
ရှာဖွေရေးစစ်စတန်မှာ သွားရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No