:::

နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့အခွန်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းများ

Hit : 116
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:12:00

ဘဏ္ဍာန်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းအခွန်ဆောင်ရုံး
(NationalTaxation Bureau of Southern Area, Ministry of Finance)မှ နိုင်ငံသားသစ်များရဲ့ အခွန်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းများကို စုပေါင်းပြုစုထားပါ
တယ်။နိုင်ငံသားသစ်များကဏ္ဍ၏အခွန်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းနဲ့ဖော်ရွေလင့်ခ်အပြင်အခွန်ဝန််ဆောင်မှုကဏ္ဍ၊
သတင်းစာရင်းFAQ၊အခွန်နှင့်ပတ်သက်၍ဟောပြောနိုင်
သူကိုပင့်ဖိတ်ခြင်း၊ကြော်ငြာကဏ္ဍ၊ရုပ်သံကဏ္ဍ၊
Facebook & LINEဆိုပြီး ဒီနည်းလမ်း၈မျိုးနဲ့ သတင်းများကို ပြုစုထုတ်လွှင့်ပါတယ်။

အသေးစိပ်သတင်းကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းအ
ခွန်ဆောင်ရုံး(National Taxation Bureau of Southern
Area, Ministry of Finance)ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကြည့်ပါ။
https://goo.gl/DmtsV2

Was this information helpful? Yes    No