:::

အစိုးရအခွန်ဆောင်ရုံးမှာ“လျင်မြန်လွယ်ကူ(quickly) ကြိုတင်စာရင်းပေးသောဝန်ဆောင်မှု”

Hit : 138
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:24:00

အစိုးရအခွန်ဆောင်ရုံးက အများပြည်သူများလွယ်ကူစေရန်
စောင့်ဆိုင်းချိန်တိုတောင်းတဲ့“လျင်မြန်လွယ်ကူ(quickly)ကြိုတင်စာရင်းပေးသောဝန်ဆောင်မှု”ကိုပေးနေပါပြီ။
ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဖက်စ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊အင်တာနက်ကနေပဲဖြစ်
ဖြစ် ကြိုတင်စာရင်းပေးလို့ရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း
များက ဖုန်းနဲ့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ လာပေးရမဲ့
အချိန်ကို ချိန်းပါလိမ့်မယ်။ကားပေါ်ကတောင်ဆင်းစရာမလို
ပဲ မိမိရဲ့စာရွက်စာတမ်းများကို ယူဆောင်နိုင်ပါပြီ။တကယ်
ပဲအချိန်ကုန်သက်သာပြီးလွယ်ကူစေပါတယ်။

အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းနံပတ် : ၀၈၀၀၀၀၀၃၂၁

Was this information helpful? Yes    No