:::

နိုင်ငံသားခံယူခွင့် ဆိုင်ရာဥပဒေကို ပြုပြင်အတည်ပြု ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

Hit : 203
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:27:00

ပြုပြင်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေက
အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားအဖြစ်အရင်
လျှောက်ပြီးမှ မိမိမူလကနိုင်ငံသားကို စွန့်လွတ်ခြင်း၊နိုင်ငံ
ခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရာမှာ ငွေ
ကြေးပိုင်ဆိုင်မှုပြရန်မလိုခြင်း၊နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့
အမျိုးသား(သို့)အမျိုးသမီးသေဆုံးခြင်း(သို့)အကြမ်းဖက်မှု
ကြောင့်အိမ်ထောင်ကွဲရသူများ နောက်အိမ်ထောင်ထပ်မပြု
ပဲ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့မိသားစုနဲ့အဆက်အ
သွယ်ရှိသေးခြင်း(သို့)အရွယ်မရောက်သေးသော သားသမီး
များကို ကျွေးမွေးနေရသော နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရန်ကြာမြှင့်ချိန်ကို ၅နှစ်မှ၃နှစ်အဖြစ်လျှော့သွားပါပြီ။

အသေးစိပ်သတင်းကို  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှတ်ပုံတင်
ရုံး(Department of Household Registration, M.O.I.R.O.C.) ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No