:::

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၅ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအ တွက် ထောက်ပံ့ခဲ့သော ငွေကြေးစာရင်းမှတ်တမ်းများကို စုစည်းထားသည့်ဇယား(ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၆ခုုနှစ်၁လ ပိုင်း၂၀ရက်နေ့တွင် စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။)

Hit : 124
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:28:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၅ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအ
တွက် ထောက်ပံ့ခဲ့သော ငွေကြေးစာရင်းမှတ်တမ်းများကို
စုစည်းထားသည့်ဇယားကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန
(National Immigration Agency) ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No