:::

နိုင်ငံတော်ရှေးဟောင်းပြတိုက်(National Palace Museum)မှ“အရှေ့တောင်အာရှဘာသာများဖြစ်သော ဗီ ယက်နန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းဘာသာများဖြင့် ရှေးဟောင်းပြ တိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံ” ကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။အလိုရှိသူများ ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

Label
LocationTaiwan
နိုင်ငံတော်ရှေးဟောင်းပြတိုက်(National Palace Museum)မှ“အရှေ့တောင်အာရှဘာသာများဖြစ်သော ဗီ ယက်နန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းဘာသာများဖြင့် ရှေးဟောင်းပြ တိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံ” ကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။အလိုရှိသူများ ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရှေးဟောင်းပြတိုက်(National Palace Museum)မှ“အရှေ့တောင်အာရှဘာသာများဖြစ်သော ဗီ ယက်နန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းဘာသာများဖြင့် ရှေးဟောင်းပြ တိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံ” ကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။အလိုရှိသူများ ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
Hit : 137
Date : 2017/5/10
Updated : 2017/5/10 下午 02:33:00

နိုင်ငံတော််ရှေးဟောင်းပြတိုက်(National Palace Museum)မှအရှေ့တောင်အာရှဘာသာများဖြစ်
သော ဗီယက်နန်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်းဘာသာများဖြင့် ရှေး
ဟောင်းပြတိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံကိုပံ့ပိုးပေးပါတယ်။အဲ
မြေပုံမှာ ပြတိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးလည်ပတ်ကြည့်
ရှုတဲ့သတင်းနဲ့ပြပွဲသတင်းများပါပါတယ်။အလိုရှိသူ
များ ယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

Was this information helpful? Yes    No