:::

ខ្សែទូរស័ព្ទសេវាមិនបាច់បង់លុយទូទាំងប្រទេសសំរាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ថែរក្សាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ(0800-870870)

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ចុចមើល : 751
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:35:00

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពមន្ទីរសុខាភិបាលជាតិ(Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare)ផ្ដល់ខ្សែទូរស័ព្ទសេវាមិនបាច់បង់លុយទូទាំងប្រទេសសំរាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ថែរក្សាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ(0800-870870)ប្រឹក្សាយោបល់ជាភាសាវៀតណាមនិងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី បើសិនទូរស័ព្ទមកក្រៅម៉ោងសេវាកម្ម ដូចគ្នានេះផងដែរអ្នកអាចទុកសំណួរតាមរយៈថតសំលេង បុគ្គលិកខ្សែទូរស័ព្ទនឹងតបវិញនិងឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Was this information helpful? Yes    No