:::

តើស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៏មានផ្ទៃពោះ ដាក់ពាក្យស្នើសុំ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ចុចមើល : 710
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2017/5/10
ថ្ងៃខែថ : 2017/5/10 上午 11:34:00

តើស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៏មានផ្ទៃពោះ ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែទាំពីនិត្យសុខភាពមុនសម្រាលកូន
យ៉ាងដូចម្ដេច?លម្អិតសូមចុចមើល៖
https://ibaby.mohw.gov.tw/Mobile/servicelist/Show/69

Was this information helpful? Yes    No