:::

โลกนิวเคลียร์

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลAtomic Energy Council
ตี : 192
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/12 上午 09:07:00

โลกนิวเคลียร์เป็นภาพยนตร์มัลติมีเดียให้ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี บันทึกเสียงด้วยภาษาแม่ที่คุ้นเคยของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้รู้จักนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีอย่างถูกต้องและมีความเข้าใจต่อสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานปรมาณูในไต้หวัน หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู สามารถดูได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Council)http://www.aec.gov.tw