:::

ภาพยนตร์สั้นคุ้มครองผู้สูงอายุ “เงามืดใต้ชายคา” ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ(Ministry of Health and Welfare)

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 235
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 04:13:00

เพื่อให้คนในประเทศเห็นความสำคัญของการคุ้มครองผู้สูงอายุให้มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ(Ministry of Health and Welfare) ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้สูงอายุ ในเรื่อง “เงามืดใต้ชายคา” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งความมีความรู้เกี่ยวการทารุณกรรมผู้สูงอายุมากขึ้น และเมื่อทราบหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทารุณกรรมผู้สูงอายุ ควรโทรแจ้งความที่สายตรง 113 เพื่อขอความช่วยเหลือ
ดาวน์โหลดลิงค์เชื่อมจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (โดยเลือก: กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ/กรมการบริการและคุ้มครอง/ป้องกันการทารุณกรรมในครอบครัว/เผยแพร่ข่าวสาร/ภาพยนตร์)

Was this information helpful? Yes    No