:::

การตรวจคัดกรองไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคเอสแอลอีหรือโรคพุ่มพวงฟรีสำหรับสำหรับสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลังแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ในเมืองซินเป่ยซื่อ (New Taipei City)

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 149
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 04:05:00

กองสวัสดิการสังคมและกองอนามัย เทศบาลนครซินเป่ยซื่อ(Social Welfare Department& Department Of Health, New Taipei City Government) ร่วมกับสโมสรโรตารี่จงเสี้ยว นครไทเป ได้เพิ่มการตรวจคัดกรองไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคเอสแอลอีหรือโรคพุ่มพวงฟรีสำหรับสำหรับสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในระหว่างการตรวจสุขภาพหลังแต่งงานก่อนตั้งครรภ์

1.สถานที่: สถานีอนามัย 29 เขตในนครซินเป่ยซื่อ และสถานพยาบาลคู่สัญญาที่รับตรวจสุขภาพหลังแต่งงานก่อนตั้งครรภ์
2.ผู้รับการตรวจ: คู่สมรสสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีสำมะโนครัวในเขตเมืองซินเป่ยซื่อที่ยังไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนและสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งมีสำมะโนครัวชในเขตเมืองซินเป่ยซื่อ สามารถรับการตรวจฟรี
3.เอกสารที่ต้องเตรียม: ทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง บัตรประกันสุขภาพ บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No