:::

การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในโรงเรียนอนุบาล

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChanghua County Government
ตี : 744
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 03:52:00

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ปกครองในการอบรมสั่งสอนบุตรสำหรับครอบครัวที่มีบุตรวันเยาว์ ยกระดับความรู้ความสามารถในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ปกครอง เสริมสร้างเทคนิคในการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยเหลือให้บุตรที่มาจากครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและการพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ผลักดันการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชน กรมการศึกษาภาคบังคับ กระทรวงศึกษาธิการ (K-12 Education Administration, Ministry of Education) ได้มอบเงินอุดหนุนแก่เทศบาลจังหวัดต่างๆ เพื่อจัดอบรมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองและครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในโรงเรียนอนุบาลจำนวนหลายรอบ สามารถดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้จากระบบค้นหากฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ(Ministry of Education)

Was this information helpful? Yes    No