:::

“บริการนัดหมายล่วงหน้าแบบรวดเร็วทันใจ” กรมสรรพากร (National Taxation Bureau of Taipei, Ministry of Finance)

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 138
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 03:46:00

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ลดระยะเวลาในการรอคอย ทางกรมสรรพากร (National Taxation Bureau of Taipei, Ministry of Finance) ได้จัดให้มี “บริการนัดหมายล่วงหน้าแบบรวดเร้วทันใจ” ประชาชนสามารถขอนัดเวลาล่วงหน้าทางโทรศัพท์ โทรสารหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์นัดหมายวันเวลาที่ยื่นทำการ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงเอกสารที่ต้องเตรียม รับเอกสารได้โดยไม่ต้องลงจากรถ สะดวกและประหยัดเวลา

โทรศัพท์ให้บริการโทรฟรี:0800-000321

Was this information helpful? Yes    No