:::

ผ่อนปรนให้คู่สมรสชาวจีนแผ่นใหญ่ที่พำนักอยู่ในไต้หวันด้วยเหตุผลติดตามครอบครัว พำนักระยะยาวหรือที่ได้สัญชาติไต้หวัน (มีบัตรประชาชนไต้หวัน) สามารถทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวในหน่วยงาน (องค์กร) และโรงเรียนต่างๆ ได้

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMainland Affairs Council, EY
ตี : 253
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 03:42:00

ด้วยนโยบายคุ้มครองสิทธิประโยชน์และผ่อนปรนการใช้ชีวิตของคู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่ คณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ สภาบริหาร (Mainland Affairs Council, Republic of China(Taiwan)) ได้มีหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เกี่ยวกับการผ่อนปรนให้คู่สมรสชาวจีนแผ่นใหญ่ที่พำนักอยู่ในไต้หวันด้วยเหตุผลติดตามครอบครัว พำนักระยะยาวหรือที่ได้สัญชาติไต้หวัน (มีบัตรประชาชนไต้หวัน) สามารถทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวในหน่วยงาน (องค์กร) และโรงเรียนต่างๆ ได้ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้ได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่(Mainland Affairs Council)

Was this information helpful? Yes    No