:::

ผ่านมติแก้ไขกฎหมายสัญชาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลDepartment of Household Registration, M.O.I
ตี : 190
วันที่ : 2017/5/9
อัปเดต : 2017/5/9 下午 03:40:00

ผ่านมติแก้ไขกฎหมายสัญชาติ โดยให้โอนเข้าถือสัญชาติไต้หวันก่อนแล้วค่อยยื่นแสดงหลักฐานการเสียสัญชาติเดิมภายหลัง คู่สมรสต่างชาติที่ขอโอนสัญชาติไม่ต้องแสดงหลักฐานฐานะการเงิน สำหรับคู่สมรสต่างชาติที่หย่าเพราะถูกทารุณกรรมในครอบครัวหรือคู่สมรสเสียชีวิต และไม่ได้แต่งงานใหม่ และมีบุตรที่เกิดจากคู่สมรสที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังมีการติดต่อหรือเลี้ยงดูบุตรที่ถือสัญชาติไต้หวันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถยื่นขอโอนสัญชาติได้โดยลดระยะเวลาที่ต้องพำนักอยู่ในไต้หวันจาก 5 ปีเป็น 3 ปี

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย (Department of Household Registration, M.O.I., R.O.C.)

Was this information helpful? Yes    No