:::

Khung trời năng lượng hạt nhân

nhãn
vị trí
Lượt : 155
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 03:02:00

Khung trời năng lượng hạt nhân là đoạn phim ngắn giới thiệu về kiến thức năng lượng hạt nhân và phóng xạ, được ghi âm bằng tiếng mẹ đẻ của Tân di dân, để các bạn Tân di dân nắm bắt những kiến thức đúng đắn về năng lượng hạt nhân và phóng xạ, đồng thời tìm hiểu về tình hình ứng dụng khoa học năng lượng nguyên tử ở Đài Loan. Nếu muốn biết thêm các kiến thức liên quan đến năng lượng nguyên tử, hoan nghênh tìm đọc tại trang web của Ủy ban Năng lượng nguyên tử

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không