:::

Video tuyên truyền bảo vệ người cao tuổi “Chiếc bóng dưới mái nhà” của Bộ Y tế và Phúc lợi (Ministry of Health and Welfare)

nhãn
vị trí
Lượt : 164
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:57:00

Để nâng cao ý thức của người dân đối với việc bảo vệ người cao tuổi, Bộ Y tế và Phúc lợi đã cho sản xuất video tuyên truyền mang tên “Chiếc bóng dưới mái nhà”, tăng cường nhận thức của xã hội và nhân viên có trách nhiệm thông báo về tình trạng ngược đãi người cao tuổi, để mọi người khi biết có tình trạng ngược đãi hoặc nghi ngờ bị ngược đãi, nên kịp thời gọi đến đường dây bảo vệ 113 để tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không