:::

Tin vui! Chi nhánh Tam Dân Cục thuế Tp. Cao Hùng thuộc Bộ Tài chính (Sanmin Branch, National Taxation Bureau of Kaohsiung, Ministry of Finance) cũng có đội ngũ tình nguyện viên chuyên nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Finance
Lượt : 198
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:53:00

Chi nhánh Tam Dân Cục thuế Tp. Cao Hùng thuộc Bộ Tài chính đã thành lập quầy phục bởi các tình nguyện viên chuyên nghiệp, do các nhân viên thủ tục đất đai và luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, hoan nghênh người dân đến để được các tình nguyện viên chuyên nghiệp tư vấn trong giờ làm việc. Thông tin liên quan xin vui lòng xem tại chuyên trang fanpage điện tử thuế vụ của Cục Thuế Tp. Cao Hùng

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không