:::

Hoạt động giáo dục nuôi dạy con cái và quảng bá văn hoá Tân di dân

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Culture
Lượt : 125
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:54:00

Để quảng bá văn hóa Tân di dân, Bảo tàng Văn học Đài Loan (National Museum of Taiwan Literature) đã tổ chức 2 hoạt động giáo dục nuôi dạy con: “Gõ cửa nhà hàng xóm, xem truyện tranh Đông Nam Á” ngày 26/11/2016 và “Quê hương mới của Tân di dân” ngày 27/11/2016. Thông qua đọc truyện tranh và thể nghiệm chơi trò chơi trẻ em, để làm quen với diện mạo đa dạng của văn hóa Tân di dân.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không