:::

Hoạt động “Nghe thuyết minh, thưởng nghệ thuật” tại Bảo tàng Mỹ thuật công lập Tp. Cao Hùng (Kaohsiung Museum of Fine Art)

nhãn
vị trí
Lượt : 118
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:41:00

Bảo tàng Mỹ thuật công lập Tp. Cao Hùng vào buổi sáng ngày chủ nhật của tuần thứ hai hàng tháng đều có tổ chức hoạt động thuyết minh tham quan bảo tàng, với cách thức thuyết minh thân thiện tương tác, giúp các gia đình Tân di dân thông qua thưởng ngoạn văn hóa nghệ thuật để tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa bản địa, có thể vào website của Bảo tàng nghệ thuật Cao Hùng để tra cứu về chủ đề hàng tháng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không