:::

Đường dây điện thoại quan tâm tư vấn miễn phí đối với thai sản phụ Tân di dân (0800-870870)

nhãn
vị trí
Lượt : 864
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:40:00

Sở Y tế quốc dân–Bộ Y tế và Phúc lợi (Health Promotion Administration, Ministry of Health and Welfare) cung cấp đường dây điện thoại quan tâm tư vấn miễn phí đối với thai sản phụ Tân di dân (0800-870870), ngôn ngữ tư vấn là tiếng Việt và tiếng Inđônêsia. Kể cả gọi điện đến ngoài thời gian làm việc, cũng có thể để lại lời nhắn về vấn đề cần hỏi, sẽ có nhân viên chủ động gọi điện lại và giải đáp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không