:::

Cuộc sống không ma túy – Rực rỡ thêm bội phần

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Cuộc sống không ma túy – Rực rỡ thêm bội phần
Cuộc sống không ma túy – Rực rỡ thêm bội phần
Lượt : 252
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:36:00

Đối tượng phục vụ của Trung tâm phòng chống ma túy là những người nghiện chất ma túy, tư vấn cho bạn bè người thân của người nghiện và người dân thường. Trung tâm cung cấp dịch vụ cai nghiện, tư vấn tâm lý, tư vấn pháp lý, kế hoạch giảm tác hại (kim tiêm sạch, liệu pháp thay thế), đào tạo nghề, tư vấn tập thể và giới thiệu phụ đạo việc làm. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, đều có thể gọi đến đường dây điện thoại phục vụ cai nghiện thành công: 0800-770-885. Các nội dung liên quan mời xem tại trang web của Trung tâm phòng chống tác hại ma túy huyện Gia Nghĩa.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không