:::

Tp. Tân Bắc cung cấp sàng lọc miễn phí hoóc-môn tuyến giáp và bệnh lupus ban đỏ cho phụ nữ Tân di dân sau khi kết hôn trước khi mang thai

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 136
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:35:00

Cục Xã hội, Cục Y tế Tp. Tân Bắc (Social Welfare Department, Health Bureau, New Taipei City Government) và Câu lạc bộ Rotary khu vực Trung Hiếu, Tp. Đài Bắc (tái běi shìh jhong siào fú lún shè), trong khi tiến hành khám sức khỏe sau kết hôn và trước khi mang thai cho Phụ nữ Tân di dân, sẽ gia tăng kiểm tra sàng lọc miễn phí hoóc-môn tuyến giáp và bệnh lupus ban đỏ.
1.Địa điểm: Trạm Y tế 29 khu và các cơ sở y tế hợp tác kiểm tra sau kết hôn trước mang thai ở Tp. Tân Bắc.
2.Đối tượng kiểm tra: Phụ nữ Tân di dân có hộ khẩu ở Tp. Tân Bắc, đã kết hôn nhưng chưa mang thai con đầu lòng, chỉ cần vợ hoặc chồng có hộ khẩu tại thành phố là sẽ được kiểm tra miễn phí.
3.Giấy tờ cần chuẩn bị: Bản chính Trích lục hộ tịch, Thẻ Bảo hiểm Y tế, Chứng minh thư hoặc Thẻ cư trú.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không