:::

Phí tăng ca khi áp dụng “1 nghỉ 1 linh động (yí lì yì xiu)”

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi County Government
Phí tăng ca khi áp dụng “1 nghỉ 1 linh động (yí lì yì xiu)”
Phí tăng ca khi áp dụng “1 nghỉ 1 linh động (yí lì yì xiu)”
Lượt : 270
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:14:00

“Tiểu mục lao động” - Thông tin Luật Lao động sửa đổi
1.Xác định thực thi “1 nghỉ 1 linh động”, trong một tuần 7 ngày có 1 ngày là ngày nghỉ theo qui định, 1 ngày là ngày nghỉ ngơi (có thể làm tăng ca)
2.Thực hiện cả nước áp dụng chế độ nghỉ lễ đồng nhất
3.Tăng cao phí tăng ca ngày nghỉ ngơi
4.Tăng thêm ngày nghỉ phép cho lao động mới
5.Chủ sử dụng phải trả lương cho những ngày phép mà người lao động chưa nghỉ hết

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không