:::

Sở Phát triển Thanh niên thuộc Bộ Giáo dục (Youth Development Administration, Ministry of Education) trợ cấp tổ chức Kế hoạch đội tình nguyện phục vụ ở hải ngoại

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 200
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:12:00

Sở Phát triển Thanh niên thuộc Bộ Giáo dục khích lệ các bạn thanh niên tuổi từ 18 đến 30 lập đội nhóm tham gia phục vụ tình nguyện ở hải ngoại (địa bàn ngoài đất liền Đài Loan, Kim Môn, Mã Tổ ra), kết hợp với các đoàn thể phi chính phủ và các trường Cao đẳng, Đại học, để thanh niên vận dụng chuyên môn và kiến thức học được vào công tác phục vụ có ý nghĩa ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
Trong đội nhóm xin trợ cấp nếu có thành viên là con cái Tân di dân đến quốc gia quê cha/ mẹ mình phục vụ, thì ngoài số tiền trợ cấp được phê duyệt ra, còn cấp thêm 5.000 Đài tệ, mỗi đội trợ cấp nhiều nhất 2 người.

Chi tiết mời tham khảo “Kế hoạch đội tình nguyện phục vụ ở hải ngoại”. Hoan nghênh các bạn thanh niên là con cái Tân di dân nộp hồ sơ xin trợ cấp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không