:::

Đào tạo nhân tài kinh doanh quốc tế tiếng Đông Nam Á năm 2017

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Economic Affairs
Lượt : 162
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:11:00

Cục Thương mại quốc tế thuộc Bộ Kinh tế (Bureau of Foreign Trade) sau khi thu thập đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp đối với nhân sự biết tiếng các nước Đông Nam Á, đã ủy thác cho Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quốc tế (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA) từ tháng 7 năm 2015 tổ chức “Đào tạo nhân tài kinh doanh quốc tế tiếng Đông Nam Á”. Năm 2017 sẽ tiếp tục chiêu sinh học viên tổ tiếng Việt, tiếng Inđônêsia, và tăng thêm tiếng Thái, mỗi tổ 8 người, tổng cộng là 24 học viên. Tuyển sinh học viên người Đài Loan có năng lực tiếng Việt và tiếng Inđônêsia từ Trung cấp trở lên, tham gia học tập tiếng Anh thương mại và chuyên môn thương mại trong thời gian 1 năm tại Đài Loan. Năm 2017, sẽ tuyển thêm học viên có năng lực tiếng Thái và tiếng Campuchia từ Trung cấp trở lên.
Chi tiết mời xem tại: https://www.iti.org.tw/app/pages.php?ID=ITI_sitemap

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không