:::

Dịch vụ việc làm của Chính phủ Tp. Đào Viên (Taoyuan City Government)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Lượt : 234
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:10:00

Thành phố Đào Viên có cả thảy 12 quầy dịch vụ việc làm, và Trung tâm việc làm Trung Lịch. Tại đây các nhân viên phục vụ sẽ cung cấp cho Tân di dân, người dân bản địa và đơn vị tuyển dụng các dịch vụ đăng ký việc tìm người, người tìm việc, phát triển việc làm, tư vấn việc làm và giới thiệu việc làm, v.v… Ngoài ra, để bổ sung cho những hạn chế của Tân di dân và các đối tượng đặc biệt về khả năng sử dụng mạng internet và tiếp xúc với các thông tin phục vụ, hàng tháng Thành phố có cho phát hành 2 số báo việc làm, cung cấp thông tin mới nhất về dịch vụ và việc làm.

Để tải báo việc làm và các thông tin tuyển dụng mới nhất, vui lòng tra cứu tại trang web của Phòng dịch vụ việc làm Tp. Đào Viên (http://oes.tycg.gov.tw).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không