:::

Quầy dịch vụ việc làm thuộc Chính phủ huyện Chương Hóa (Changhua County Government) thực hiện giới thiệu việc làm

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 155
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:07:00

8 quầy dịch vụ việc làm trực thuộc Chính phủ huyện Chương Hóa bao gồm: Cục Lao động, Toàn Hưng, Hòa Mỹ, Lộc Cảng, Khê Hồ, Điền Vỹ, Điền Trung và Nhị Lâm, cung cấp dịch vụ tìm việc làm, thông tin việc làm và tư vấn việc làm miễn phí. Các bạn Tân di dân nếu có nhu cầu, có thể liên hệ với các điểm phục vụ nêu trên, nhân viên dịch vụ việc làm của các điểm sẽ tận tình phục vụ các bạn.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không