:::

Chính phủ huyện Chương Hóa (Changhua County Government) tổ chức đào tạo nghề cho người thất nghiệp

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Chính phủ huyện Chương Hóa (Changhua County Government) tổ chức đào tạo nghề cho người thất nghiệp
Chính phủ huyện Chương Hóa (Changhua County Government) tổ chức đào tạo nghề cho người thất nghiệp
Lượt : 145
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:05:00

Khóa đào tạo chuẩn bị tìm việc làm do chính phủ huyện Chương Hóa tổ chức hàng năm, đào tạo kỹ năng chuyên môn cho người thất nghiệp, và phụ đạo học viên lấy các chứng chỉ liên quan, bồi dưỡng năng lực cạnh tranh trong công việc, đạt mục tiêu học để làm việc, nhằm thuận lợi tìm được việc làm sau khi kết thúc đào tạo.

Người chưa có việc làm nếu phù hợp tư cách người thất nghiệp, thì có thể miễn phí đào tạo. Các đối tượng đặc biệt có thể được hưởng trợ cấp sinh hoạt đào tạo nghề, để ổn định cuộc sống cho người học trong thời gian đào tạo. Nếu muốn báo danh tham gia, vui lòng liên hệ với các đơn vị tổ chức đào tạo.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không