:::

Kỹ năng nuôi dạy trẻ cho Tân di dân có con học mẫu giáo

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 620
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:04:00

Để tăng cường chức năng giáo dục con trẻ cho phụ huynh có trẻ đang tuổi mẫu giáo, nâng cao kiến thức nuôi dạy con và kỹ năng giao tiếp với con cái cho phụ huynh, hỗ trợ thích ứng đời sống và phát triển tâm sinh lý toàn diện cho gia đình Tân di dân, thúc đẩy sự dung hòa văn hóa đa nguyên, Sở Giáo dục Quốc dân thuộc Bộ Giáo dục (K-12 Education Administration, MOE) trợ cấp kinh phí cho chính phủ các huyện và thành phố tổ chức hàng nghìn buổi về kiến thức nuôi dạy con cho phụ huynh gia đình Tân di dân có con học mẫu giáo. Các quy định pháp luật liên quan mời tra cứu tại Hệ thống tra cứu quy định pháp luật về chủ quản của Bộ Giáo dục.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không