:::

Bộ Kinh tế thực hiện kế hoạch tuyển chọn sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi năm 2017

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Economic Affairs
Lượt : 118
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 02:00:00

Để đẩy mạnh mở rộng xuất khẩu của Đài Loan sang các thị trường mới nổi, và đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các ngành nghề trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Cục Thương mại quốc tế thuộc Bộ Kinh tế (Bureau of Foreign Trade) đã tiếp tục thực hiện “Kế hoạch tuyển chọn sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp ở thị trường mới nổi”, cấp học bổng khích lệ sinh viên các ngành liên quan đến thương mại quốc tế của các trường Đại học và Cao đẳng, đi thực tập tại các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi.

Năm 2017 sẽ phối hợp với “Chính sách Hướng Nam mới” của chính phủ, tiếp tục tuyển chọn sinh viên đưa đi thực tập tại các doanh nghiệp thuộc 7 nước bao gồm Thái Lan, Malaysia, Inđônêsia, Việt Nam, Myanmar, Philipin.

Hạn chót nhận bản Kế hoạch thực tập: 30/3/2017

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không