:::

Khóa giáo dục cơ bản cho người trưởng thành năm 2017 của huyện Chương Hóa

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Lượt : 117
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:59:00

Khóa giáo dục cơ bản cho người trưởng thành năm 2017 của huyện Chương Hóa tổng cộng mở 41 lớp (bao gồm 22 lớp học chữ cho Tân di dân), với 589 học viên (bao gồm 320 học viên là Tân di dân), chủ yếu tiến hành dạy học chữ, giáo dục đời sống và nâng cao khả năng giao tiếp ngôn ngữ.


Thông tin này có hữu ích không? Có    Không