:::

Thông tin về thuế đối với Tân di dân

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Finance
Lượt : 141
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:56:00

Cục Thuế khu vực miền Nam thuộc Bộ Tài Chính (National Taxation Bureau of Southern Area, Ministry of Finance) đã tổng hợp các thông tin về thuế đối với Tân di dân, ngoài phần thông tin thuế và đường link liên kết trong Chuyên mục Tân di dân ra, còn thiết kế thêm 8 mục lớn bao gồm: Chuyên mục phục vụ thuế, Hỏi đáp thường gặp, Giải đáp thắc mắc về thuế, Hoạt động tuyên truyền, Chuyên mục hình ảnh, Facebook & LINE.

Nội dung liên quan vui lòng xem tại trang web của Cục Thuế khu vực miền Nam thuộc Bộ Tài Chính: https://goo.gl/DmtsV2

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không