:::

“Dịch vụ đặt hẹn nhanh (quickly)” của Cục Thuế

nhãn
vị trí
Lượt : 138
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:54:00

Để tiện lợi và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân khi đến Cục Thuế làm các thủ tục liên quan, Cục Thuế cung cấp “Dịch vụ đặt hẹn nhanh (quickly)”. Người dân có thể gọi điện thoại, gửi fax hoặc thông qua mạng internet để đặt hẹn, nhân viên phục vụ sẽ gọi điện lại cho người dân để hướng dẫn chuẩn bị những giấy tờ chứng minh và hẹn thời gian nộp hồ sơ, người dân đến Cục Thuế không cần phải xuống xe cũng làm được thủ tục, tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Điện thoại phục vụ miễn phí: 0800-000321

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không