:::

Dịch vụ tư vấn pháp lý qua Skype video của Chính phủ huyện Đào Viên

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaoyuan City Government
Dịch vụ tư vấn pháp lý qua Skype video của Chính phủ huyện Đào Viên
Dịch vụ tư vấn pháp lý qua Skype video của Chính phủ huyện Đào Viên
Lượt : 125
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:51:00

Dịch vụ tư vấn pháp lý qua Skype video của chính phủ huyện Đào Viên: Thời gian – Từ 2:00~5:00 chiều thứ Ba, thứ Năm hàng tuần (sau khi cài đặt và đăng ký tài khoản Skype, tìm kiếm Cục Pháp vụ thuộc chính phủ Tp. Đào Viên (Department of Legal Affairs, Taoyuan) hoặc “tycglegal” rồi thêm vào danh sách bạn bè là có thể sử dụng).

Phương thức sử dụng dịch vụ này như sau: áp dụng hình thức đặt hẹn qua mạng, phiếu đặt hẹn mời điền tại Website chính thức của Cục Pháp vụ huyện Đào Viên/Liên kết liên quan/Hệ thống đặt hẹn trực tuyến dịch vụ tư vấn pháp lý video của chính phủ huyện Đào Viên,hiện tại không tiếp nhận đặt hẹn qua điện thoại.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không