:::

Nới lỏng quy định hôn phối Trung Quốc cư trú theo diện đoàn tụ gia đình, cư trú lâu dài hoặc đã có hộ tịch (tức là đã có Chứng minh thư), được phép đảm nhiệm công việc tạm thời tại các cơ quan đơn vị, trường học.

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMainland Affairs Council, EY
Lượt : 532
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:49:00

Hưởng ứng chính sách đảm bảo quyền lợi và nới lỏng quy định đối với hôn phối Trung Quốc, ngày 27/10/2016 Ủy ban sự vụ Trung Quốc Đại lục thuộc Viện Hành chính (Mainland Affaors Council, Republic of China(Taiwan)) đã có công văn nới lỏng quy định hôn phối Trung Quốc cư trú theo diện đoàn tụ gia đình, cư trú lâu dài hoặc đã có hộ tịch (tức là đã có Chứng minh thư), được phép đảm nhiệm công việc tạm thời tại các cơ quan đơn vị, trường học. Nội dung chi tiết về chính sách này, mời xem tại (trang web của Ủy ban sự vụ Trung Quốc Đại lục).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không