:::

Trung tâm Phục vụ gia đình Tân di dân huyện Gia Nghĩa (Service Center for New Immigrant Families, Chiayi County)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi County Government
Trung tâm Phục vụ gia đình Tân di dân huyện Gia Nghĩa (Service Center for New Immigrant Families, Chiayi County)
Trung tâm Phục vụ gia đình Tân di dân huyện Gia Nghĩa (Service Center for New Immigrant Families, Chiayi County)
Lượt : 191
Ngày : 2017/3/27
Cập nhật : 2017/3/27 下午 01:38:00

Trung tâm Phục vụ gia đình Tân di dân huyện Gia Nghĩa có trụ sở tại xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa, hoạt động từ năm 2005 đến nay đã được hơn 10 năm, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi bấy lâu nay. Ngày 1/1/2017, Trung tâm chuyển đến Thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa.

Số điện thoại của Trung tâm đổi thành 05-2371969 (số tổng đài)
Địa chỉ mới của Trung tâm: Số 236, đường Trung chính, Tp. Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không