:::

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ကောင်းရှုံမြို့ထောက်ပံ့ငွေပေး သောကိုယ်ပိုင်စရိတ်နဲ့တက်သည့် လူနာစောင့်ပညာပေးသင် တန်း၏ အတန်းဖွင့်သတင်း

Label
Location
Hit : 137
Date : 2017/3/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:34:00

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ကောင်းရှုံမြို့ထောက်ပံ့ငွေပေး
သောကိုယ်ပိုင်စရိတ်နဲ့တက်သည့်လူနာစောင့်ပညာပေးသင်
တန်း၏ အတန်းဖွင့်သတင်းကြော်ငြာခြင်း(သက္ကရာဇ်၁၀၆
ခုနှစ်ပထမနှစ်တဝက်၏ အစိုးရစရိတ်နဲ့တက်သည့်လူနာ
စောင့်ပညာပေးသင်တန်းကို ၃လပိုင်းလောက်မှာအလုပ်သ
မားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန ကောင်း
ရှံု၊ဖင်တုံး၊ဖုန်ဟူ၊ထိုင်တုံးဌာနခွဲ (Kaohsiung-
Pingtung-Penghu-Taitung Regional Branch, Workforce Development Agency, Ministry of Labor) မှ ကြော်ငြာမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။)
သင်တန်းလာတက်နိုင်သူများ : အသက်(၁၆)နှစ်ပြည့်
ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သော သူတပါးကိုစောင့်
ရှောက်ရန် ကြိုက်နှစ်သက်သူများ

ဝန်ဆောင်မှုတွေက :
၁ အိမ်မှုကိစ္စနဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်ရေးစောင့်ရှောက်သော
ဝန်ဆောင်မှု
၂. လူကိုစောင့်ရှောက်သောဝန်ဆောင်မှု
၃. သူနာပြုများရဲ့သင်ကြားမှုအတိုင်း လူနာကို ကူညီ
စောင့်ရှောက်သောဝန်ဆောင်မှု ဒါပေမဲ့ဆေးကု ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများမပေးရပါ။

ကိုယ်ပိုင်စရိတ်သင်တန်း
http://khd.kcg.gov.tw/Main.aspx?sn=199&mt=14&gs=19195

အစိုးရစရိတ်သင်တန်း(ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခု
နှစ်၃လပိုင်းမှာကြော်ငြာမှာပါ။)
http://kpptr.wda.gov.tw/index.jsp

Was this information helpful? Yes    No