:::

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(National Immigration Agency)ဖင်တုံးဒေသ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ရွှေ့ ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုကားကို အလိုရှိသူများ လာရောက်အသုံး ပြုကြပါ။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(National Immigration Agency)ဖင်တုံးဒေသ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ရွှေ့ ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုကားကို အလိုရှိသူများ လာရောက်အသုံး ပြုကြပါ။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(National Immigration Agency)ဖင်တုံးဒေသ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ရွှေ့ ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုကားကို အလိုရှိသူများ လာရောက်အသုံး ပြုကြပါ။
Hit : 144
Date : 2017/3/27
Updated : 2017/11/15 下午 03:49:00

နယ်ဝေးရပ်ဝေးက နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို အနီးအနားမှာပင် ပြုလုပ်နိုင်ရန်
ရည်ရွယ်ပြီး လီကန်၊နက်ဘူ၊ချောင်ကျို၊တုံကန်၊လျှို
ချုပ်၊ဖန်လျောက်၊ဟင်ချွမ်းဒေသများမှ မှတ်ပုံတင်ရုံး
များက ရွှေ့ပြောင်းဝန်ဆောင်ကားပုံစုံနဲ့ သတ်မှတ်ချိန်
အတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအသီးသီးမှာ ယာယီ
နေထိုင်ခွင့်(ရပ်နားခွင့်)သက်တမ်းတိုးရန်၊သက်ဆိုင်
ရာဥပဒေအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုများကို ရွှေ့ပြောင်းဝန်
ဆောင်မှုကားပုံစုံနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အနီးအနား
ကနိုင်ငံသားသစ်မိသားစုများ ဝေးဝေးသွားရန်မလိုပဲ
လွယ်ကူစွာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါပြီ။ဒီနည်းနဲ့အစိုးရက
ပြည်သူများအတွက်ဝန်ဆောင်လိုတဲ့စိတ်ကို ပြသတာ
လဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ်၁၀၆ခုနှစ် ရွှေ့ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုကား
ထွက်သည့်နေရာတွေကိုနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာတွင်
ကြည့်ပါ။

Attachment List

  1. DMFile size:2 MB
Was this information helpful? Yes    No